Helenkhanhvy's Blog

Just another WordPress.com weblog

DANH TỪ BẠC LIÊU

Danh từ Bạc Liêu, đọc theo tiếng Hoa Kiều, giọng Triều Châu gọi là Pô Léo, có nghĩa là xóm nghèo, làm nghề hạ bạc, tức nghề chài lưới, đánh cá, đi biển.

phát âm theo tiếng Hán Việt là “Bạc” và Léo phát âm thành “Liêu”.

Một thuyết khác cho rằng: là bót, đồn. Léo là Lào (Ai – Lao) theo tiếng Cao Miên, vì trước khi người Hoa Kiều đến sinh sống, nơi đó có một đồn binh do người Lào đồn trú.

Người Pháp do theo tiếng Triều Châu Pô Léo có nghĩa là xóm nghèo làm nghề hạ bạc như đã nêu ở trên nên dịch theo nghĩa ấy là Pêcherié – Chaume (đánh cá và cỏ tranh).

Advertisements

Tháng Tư 17, 2010 Posted by | Bạc Liêu xưa và nay | Bạn nghĩ gì về bài viết này?